Kursforespørsel

Vi leverer førstehjelp og utstyrs- kurs på forespørsel.
Spesialtilpasset førstehjelpskurs iht til retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)
Tilpasset hjertestarterkurs iht retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)


  Firma / Organisasjonsnavn:


  Organisasjonsnummer:


  Kontaktperson:


  Epostadresse:


  Telefon:


  Estimert antall deltakere:


  Type kurs?
  ArbeidsplassBarnHverdag


  Hvilken informasjon vil du ha?
  KursbeskrivelsePrisinformasjonDatoer