Kursforespørsel

Vi leverer førstehjelp og utstyrs- kurs på forespørsel.
Spesialtilpasset førstehjelpskurs iht til retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)
Tilpasset hjertestarterkurs iht retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)

  Firma / Organisasjonsnavn:

  Organisasjonsnummer:

  Kontaktperson:

  Epostadresse:

  Telefon:

  Estimert antall deltakere:

  Type kurs?
  ArbeidsplassBarnHverdag

  Hvilken informasjon vil du ha?
  KursbeskrivelsePrisinformasjonDatoer