Kursforespørsel

Vi leverer førstehjelp og utstyrs- kurs på forespørsel.
Spesialtilpasset førstehjelpskurs iht til retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)
Tilpasset hjertestarterkurs iht retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)

Firma / Organisasjonsnavn:
Organisasjonsnummer:
Kontaktperson:
Epostadresse:
Telefon:
Estimert antall deltakere:
Type kurs?
ArbeidsplassBarnHverdag
Hvilken informasjon vil du ha?
KursbeskrivelsePrisinformasjonDatoer