Kursforespørsel

Vi leverer førstehjelp og utstyrs- kurs på forespørsel.
Spesialtilpasset førstehjelpskurs iht til retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)
Tilpasset hjertestarterkurs iht retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)

  Firma / Organisasjonsnavn:
  Organisasjonsnummer:
  Kontaktperson:
  Epostadresse:
  Telefon:
  Estimert antall deltakere:
  Type kurs?
  ArbeidsplassBarnHverdag
  Hvilken informasjon vil du ha?
  KursbeskrivelsePrisinformasjonDatoer