Kurs

VÅRE

KURS

Uhell kan skje når som helst og hvor som helst så opplæring og trening kan ofte være avgjørende for å redde liv ved akutt skade eller sykdom. De fleste som får bruk for førstehjelp må gi hjelp til en de kjenner. Det er derfor alltid en god investering å ta førstehjelpskurs, slik at du kan redde en du er glad i. Ofte er det ikke så mye som skal til for å begrense skadeomfanget, du må bare vite hva du skal gjøre.

Vi leverer førstehjelp og utstyrs- kurs på forespørsel.
Spesialtilpasset førstehjelpskurs iht til retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)
Tilpasset hjertestarterkurs iht retningslinjer fra Norsk resusiteringsråd. (NRR)

Arbeidsplassen

Et tryggere miljø

De fleste bedrifter er lovpålagt å gjennomføre førstehjelpskurs med jevne mellomrom. 

Men våre førstehjelpskurs er for alle som ønsker at de ansatte skal være godt ivaretatt med tanke på sikkerheten. 

Vi fokuserer mye på praktisk øving slik at man i en akutt situasjon har kunnskapen som behøves for å sikre pasienten rask og riktig førstehjelp som igjen vil føre til at skadene som skjer har en mulighet til å ikke bli så kritisk som først antatt. 

Kurs Tema

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Varsling
 • Hjerte- lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Alvorlig og akutt sykdom
 • Forgiftninger
 • Lettere skader
 • Akutte skader

Hjertestarter

Alltid tilgjengelig

De siste årene har over 3000 mennesker fått hjertestans i Norge.

Dødeligheten ved hjertestans er stor. I 2016 overlevde 443 (14%) av 3163 personer. Det vi vet er at tidlig hjerte og lungeredning sammen med bruk av hjertestarter er en klar faktor for å overlevelse.

Instruktørene i Førstehjelper er ambulansearbeidere med lang erfaring i å yte profesjonell hjerte og lungeredning sammen med bruk av hjertestarter.

Vi kan det ikke bare i teorien men vi kan dette også i praksis og gjør det på regelmessig basis.

Kurs Tema

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Varsling
 • Hjerte- lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Alvorlig og akutt sykdom
 • Forgiftninger
 • Lettere skader
 • Akutte skader

Barn

I miljøet

Førstehjelp på barn skiller seg litt fra førstehjelp på vokse.
Barn er ikke små voksne. De er anatomisk forskjellige fra vokse samt at de reagerer annerledes en vokse når de er utsatt for alvorlig sykdom og skade.

Etter endt kurs er målet at deltagere skal kunne litt om den grunnleggende forskjellen mellom barn og voksne samt kunne yte grunnleggende førstehjelp på barn i alderen 0-12 år.
Varighet på kurset er 3 timer. Ønsker du å bygge ut kurset med flere temaer kan dette lett inkluderes etter avtale.

Vi anbefaler maks 10-12 deltakere pr gruppe/instruktør. Har du behov for flere deltagere bruker vi flere instruktører fra Føstehjelper og deler deltakerne i fler grupper
Varighet på kurset er 3 timer. Ønsker du å bygge ut kurset med flere temaer kan dette lett inkluderes etter avtale.

Kurs Tema

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Varsling
 • Hjerte- lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Alvorlig og akutt sykdom
 • Forgiftninger
 • Lettere skader
 • Akutte skader